جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی - دکتر عباس رنگین

این خانم با عارضه انسداد داخل بینی، افتادگی و قوز بزرگ مواجه بودند که طی عمل انجام شده انسداد داخل بینی و مجاری تنفسی برطرف و ضمن حذف قوز، چرخش نوک به سمت بالا جهت کوتاه شدن طول بینی انجام شده است

تصاویر بعد از عمل در فاصله زمانی کوتاهی بعد از عمل گرفته شده که هنوز مقداری از آثار عمل و تورم باقیمانده است که این عوارض پس از تکمیل طول درمان برطرف خواهد شد.