جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی - دکتر عباس رنگین

این آقا با مشکل انحراف و انسداد بینی مواجه بودند و طی عمل انجام شده بروی ایشان راه تنفسی باز و ترمیم شده و مشکلات ظاهری بینی ایشان از قبیل انحراف و کجی و قوز بینی ترمیم و بینی به حالت طبیعی مردانه عمل شده است

تصاویر بعد از عمل در فاصله زمانی کوتاهی بعد از عمل گرفته شده که هنوز مقداری از آثار عمل و تورم باقیمانده است که این عوارض پس از تکمیل طول درمان برطرف خواهد شد.