جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی - دکتر عباس رنگین

این خانم با سابقه ضربه به بینی و کج شدن محور بینی همراه با مشکل تنفسی مراجعه داشتند که طی عمل انجام شده راه های تنفسی ایشان ترمیم و برای زیبایی با ایجاد قوس ملایم و زیبا و چرخش، بینی سر بالا عمل شده است

تصاویر بعد از عمل در فاصله زمانی کوتاهی بعد از عمل گرفته شده که هنوز مقداری از آثار عمل و تورم باقیمانده است که این عوارض پس از تکمیل طول درمان برطرف خواهد شد.