جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی - دکتر عباس رنگین

این خانم با عارضه گرفتگی بینی مواجه بودند که ضمن رفع اشکال تنفسی خواستار عمل زیبایی بینی بودند به همین منظور طی عمل انجام شده مشکل تنفسی ایشان برطرف و به منظور زیبایی، چرخش بینی به سمت بالا جهت کوتاهتر شدن طول بینی و همچنین کوچک شدن بینی انجام شده است

تصاویر بعد از عمل در فاصله زمانی کوتاهی بعد از عمل گرفته شده که هنوز مقداری از آثار عمل و تورم باقیمانده است که این عوارض پس از تکمیل طول درمان برطرف خواهد شد.