جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی - دکتر عباس رنگین

این خانم با گرفتگی و قوز بینی مواجه بودند بدین منظور پس از برطرف کردن مشکل تنفسی، جهت زیبایی بهتر نوک بینی سر بالا و ضمن حذف قوز بینی قوس طبیعی ایجاد شده است

تصاویر بعد از عمل در فاصله زمانی کوتاهی بعد از عمل گرفته شده که هنوز مقداری از آثار عمل و تورم باقیمانده است که این عوارض پس از تکمیل طول درمان برطرف خواهد شد.