جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی - دکتر عباس رنگین

این آقا دچار انسداد شدید، افتادگی و قوز بینی بودند که طی عمل انجام شده مشکل انسداد و تنفسی ایشان برطرف و ضمن حذف قوز، بینی کوتاه تر و با حالت طبیعی مردانه عمل شده است

تصاویر بعد از عمل در فاصله زمانی کوتاهی بعد از عمل گرفته شده که هنوز مقداری از آثار عمل و تورم باقیمانده است که این عوارض پس از تکمیل طول درمان برطرف خواهد شد.