جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی - دکتر عباس رنگین

این خانم میانسال با مشکل تنفسی مراجعه داشتند و ضمن درخواست اصلاح مشکل تنفسی خواستار تغییر ظاهری بینی به شکل طبیعی بودند و بعد از برطرف کردن مشکل تنفسی به منظور انجام خواسته های ایشان قوز بینی برداشته و پره های بغل بینی ظریفتر شدند و ضمن کوتاه تر کردن طول، بینی سربالا عمل شد که رضایت کامل ایشان را به دنبال داشت

تصاویر بعد از عمل در فاصله زمانی کوتاهی بعد از عمل گرفته شده که هنوز مقداری از آثار عمل و تورم باقیمانده است که این عوارض پس از تکمیل طول درمان برطرف خواهد شد.