جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی - دکتر عباس رنگین

این خانم دچار انحراف بینی بودند و به منظور رفع عارضه ایشان انحراف محور بینی بر طرف شد در نتیجه راه های هوایی بینی باز شدند و جهت زیباتر شدن بینی با چرخش و سر بالا عمل شد

تصاویر بعد از عمل در فاصله زمانی کوتاهی بعد از عمل گرفته شده که هنوز مقداری از آثار عمل و تورم باقیمانده است که این عوارض پس از تکمیل طول درمان برطرف خواهد شد.