جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی - دکتر عباس رنگین

این خانم با مشکل انسداد بینی و نیز انجام جراحی زیبایی مراجعه داشتند، با توجه به اینکه بینی ایشان گوشتی و پوست ضخیمی داشت، ضمن رفع مشکل تنفسی جمع کردن نوک بینی و چرخش به سمت بالا انجام شده است

تصاویر بعد از عمل در فاصله زمانی کوتاهی بعد از عمل گرفته شده که هنوز مقداری از آثار عمل و تورم باقیمانده است که این عوارض پس از تکمیل طول درمان برطرف خواهد شد.